• https://www.facebook.com/End%C3%BCstri-%C4%B0%C3%A7in-E%C4%9Fitim-174095966766313/
  • https://plus.google.com/u/2/103769518830248213345

OKULUMUZ HAKKINDA

NEDEN ENDÜSTRİ 4.0 İÇİN EĞİTİM 4.0 BİLİM OKULU PROJEMİZİ GELİŞTİRDİK?

Endüstri 4.0 ya da 4.Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terimdir. Endüstri 4.0’ın beklediği teknolojiyi her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilecek insan gücünün eğitimi kaçınılmazdır. Dünya problemlerini doğru hissedecek ve tanımlayacak (eleştirel düşünme), çözümü için yenilikçi fikirler üretecek (yaratıcı düşünme), çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanacak (bilimsel ve analitik düşünme) bireylerin her alanda yetiştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

  Bu projede öğrencilerin biyolojiden mühendisliğe, tıptan matematiğe kadar Endüstri 4.0'ı öğrenmeleri ve deneyimlemeleri amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin 4. Sanayi devrimi hakkında bilgi sahibi olarak kariyer planlarını yapmalarını  amaçlamaktadır.

  Projenin kapsamı Endüstri 4.0'ın bileşenlerinden otonom robotlar, nesnelerin interneti, sistem entegrasyonları, 3 boyutlu yazıcılar, açık kaynak kodlar ile teknolojini gelişmesi sonucunda enerji ihtiyacı, yenilenebilir enerji kaynakları ve ekoloji bilimi  konularıdır.

  Projede multidisipliner bir eğitim yaklaşımı içerisinde bir etkinlik programı düzenlenmiştir. Özellikle 2017 yılında değişen eğitim müfredatları incelenmiş ve Endüstri 4.0 içeren konular seçilmiştir.

  18 Atölye/Etkinlik Tofaş Fen Lisesi bünyesinde bulunan Yenileşim Atölyesinde, 6 Atölye/Etkinlik çalışması da TOFAŞ Otomobil Fabrikası bünyesinde bulunan Tofaş Akademide yapılacaktır. Projede 6 yedek etkinlik hazırlanmıştır.

  Proje katılımcılara Endüstri 4.0'ı içselleştirmiş büyük bir fabrikanın üretim hatlarında gözlemleme ve deneyimleme fırsatı oluşturulacaktır. Endüstri 4.0'ı uygulayan bir fabrika ile bir eğitim kurumunun ortak amaçla çalışması projenin özgün yönünü oluşturmaktadır.

   Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Proje Okullarında öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri hedef kitledir. 4 gün 4 gece birinci grup; 40 kişi (20 erkek - 20 kız),4 gün 4 gece ikinci grup; 40 kişi (20 erkek - 20 kız) toplamda 80 öğrenciyi kapsamaktadır.

 Projede deneysel çalışmalar, atölye çalışmaları, arazi çalışmışları ,deney ve gözlemler kullanılacak yöntemlerdir. Proje çağrı metninde yer alan katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmeyi, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlayacak hatta ileride kariyer fırsatları oluşturacaktır.

  Sonuçlar akademik makaleye dönüştürülerek yaygınlaştırıcı etkiye katkı oluşturulacaktır.

                                                                                                                                                                                                                                         HAKAN ÖZKAYNAK
                                                                                                                          PROJE KOORDİNATÖRÜ